Thứ Ba, Tháng Năm 24, 2022
Home VNPT HÀ NỘI Các phòng giao dịch, điểm thu cước VNPT Hà Nội

Các phòng giao dịch, điểm thu cước VNPT Hà Nội

 Vnpt Hà Nội kính gửi tới quý khách hàng thông tin chi tiết địa chỉ, số điện thoại, điểm giao dịch Vnpt tất cả các điểm phòng giao dịch, điểm thu cước tại thành phố Hà Nội. Với thông tin này sẽ rất hữu ích và tiện lợi, quý khách hàng vui lòng chọn lựa địa chỉ, điểm giao dịch Vnpt gần nhất để có thể tiện giao dịch, làm việc dễ dàng.

Chú ý: Khách hàng đăng ký mới các dịch vụ liên hệ hotline   hoặc tham khảo tại đây:

1. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Ba Đình

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Ba Đình, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 7 điểm giao dịch
 • Có 1 phòng giao dịch của Vnpt và 6 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 2 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv., còn lại là các điểm thu cước.

 

Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Ba Đình
Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Ba Đình

2. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Đống Đa

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Đống Đa, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

>>> Lắp mạng Vnpt Quận Đống Đa

 • Có 9 điểm giao dịch
 • Có 3 phòng giao dịch của Vnpt và 6 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 3 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

Điểm giao dịch Vnpt Đống Đa
Điểm giao dịch Vnpt Đống Đa

 

3. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Thanh Xuân

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

>> Đăng ký : Lắp mạng Vnpt Quận Thanh Xuân

 • Có 7 điểm giao dịch
 • Có 1 phòng giao dịch của Vnpt và 6 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 1 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

điểm giao dịch vnpt thanh xuân
Điểm giao dịch Vnpt Thanh Xuân

4. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hoàng Mai

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 6 điểm giao dịch
 • Có 3 phòng giao dịch của Vnpt và 3 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 3 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hoàng Mai
phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hoàng Mai

5. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hà Đông

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Hà Đông, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 4 điểm giao dịch
 • Có 1 phòng giao dịch của Vnpt và 3 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 2 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

Các phòng giao dịch Vnpt Hà Nội tại quận Hà Đông
Các phòng giao dịch Vnpt Hà Nội tại quận Hà Đông

6. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hoàng Mai

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 6 điểm giao dịch
 • Có 3 phòng giao dịch của Vnpt và 3 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 3 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

các điểm giao dịch vnpt hoàng mai
Các phòng giao dịch Vnpt Hà Nội tại quận Hoàng Mai

7. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Tây Hồ

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 4 điểm giao dịch
 • Có 1 phòng giao dịch của Vnpt và 3 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 1 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

 Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Tây Hồ
Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Tây Hồ

8. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hai Bà Trưng

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 8 điểm giao dịch
 • Có 1 phòng giao dịch của Vnpt và 67đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 1 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hai Bà Trưng
Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hai Bà Trưng

 

9. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 8 điểm giao dịch
 • Có 2 phòng giao dịch của Vnpt và 6 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 2 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

 

Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm
Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Hoàn Kiếm

10. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Cầu Giấy

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 8 điểm giao dịch
 • Có 3 phòng giao dịch của Vnpt và 5 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 3 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Cầu Giấy
Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Cầu Giấy

11. Các phòng giao dịch, điểm thu cước Vnpt Hà Nội tại quận Long Biên

Kính gửi tới khách hàng chi tiết các điểm giao dịch, điểm thu cước tại quận Long Biên, Hà Nội. Thông tin chi tiết các điểm giao dịch dưới đây.

 • Có 5 điểm giao dịch
 • Có 2 phòng giao dịch của Vnpt và 3 đại lý ủy quyền của Vnpt.
 • Có 2 địa điểm tiếp nhận xử lý thông tin toàn bộ dịch vụ như: chuyển địa điểm, thanh lý HĐ…vv. còn lại là các điểm thu cước.

Các phòng giao dịch, điểm thu cước, địa chỉ Vnpt Hà Nội tại quận Long Biên
Các phòng giao dịch, điểm thu cước, địa chỉ Vnpt Hà Nội tại quận Long Biên

Thời gian làm việc

 • Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
 • Thời gian từ 7h30′ đến 18h30′
 • Ngày lễ tết thứ 7, CN có nhân viên trực từ 8h30 đến 17h30′

Những thủ tục cần thiết

 • Cá nhân cần CMT photo
 • Công ty, tổ chức cần GPKD, ký tên và đóng dấu trên thủ tục. Nhân viên qua làm cần có giấy giới thiệu.
 • Khách hàng nên cầm theo hợp đồng hoặc hóa đơn thu cước khi làm thủ tục chuyển địa điểm, sang tên đổi chủ, tạm dừng dịch vụ…v..v

Địa chỉ, số điện thoại, điểm giao dịch Vnpt 

- Advertisment -

Bài phổ biến nhất

Khuyến mại lắp đặt dịch vụ internet Vnpt cực hấp dẫn năm 2022

Vnpt áp dụng nhiều khuyến mại đặc biệt cho khách hàng đăng ký lắp đặt mạng internet Vnpt. Giúp khách hàng có thêm nhiều...

Tổng Đài Là Gì ? Chức năng của tổng đài như nào ?

Tổng đài là 1 hệ thống chuyển mạch giúp cho các đầu cuối gọi cho nhau và gọi ra ngoài trên một số đường...

Fiber100 khuyến mãi cực đỉnh

Gói cước cáp quang VNPT Fiber100 TỐC ĐỘ CAO- GIÁ CỰC RẺ Gói cước cáp quang VNPT Fiber100 tích...

Gói cước wifi Vnpt cập nhật mới nhất, rẻ nhất năm 2022

Gói cước Wifi Vnpt mới nhất, rẻ nhất năm 2022 với nhiều mức chi phí khác nhau hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu...

Bình luận mới nhất